banner 01

Zeeland

Na weinig tot geen ruimte in de begroting door grote investeringen en tegenvallers is er nu wat meer financiële ruimte. 50PLUS Zeeland wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, aandacht voor de pensioenen, een verbetering van de bushalten en een verdubbeling van de Sloeweg Noord/ Bernhardweg.

Gratis openbaar vervoer
Het openbaarvervoer in Zeeland is vraaggericht, waardoor bustrajecten onder druk komen te staan en het aantal lijnen vermindert. Dat is een slechte zaak voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de gezondheidszorg en culturele activiteiten in Zeeland. Ook gezien de energietransitie en de klimaatverandering is het belangrijk om naar de mobiliteit te kijken. Meer busgebruik levert een reductie op van CO2 en fijnstof. Mede daarom wil 50PLUS een gratis bus voor 65-plussers.
Omdat in 2019 een nieuwe concessie voor het busvervoer in Zeeland wordt afgesloten is dit hét moment om dit te realiseren. Bussen zullen dan meer passagiers hebben en het Wmo vervoer vermindert. De PvdA heeft uitgezocht dat een gratis bus voor 65-plus ongeveer 700.000 euro per jaar kost. In principe hoeft het niet meer te kosten, omdat de buslijnen toch rijden. Als de regeling een succes is zouden minima er ook gebruik van kunnen maken en mogelijk op termijn iedereen.
Voor een verbetering en betere bereikbaarheid van de bushalten is 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar dat is niet geheel gerealiseerd. Bovendien stijgen de tarieven volgend jaar met 5,75 procent.
50PLUS heeft een motie ingediend voor een gratis bus voor 65-plus. Deze motie is verworpen.

Gezondheidszorg Zeeland
Een ander punt voor 50PLUS is de aandacht voor de gezondheidszorg in Zeeland. De provincie gaat er niet over, maar het is wel belangrijk. Er zijn maar twee ziekenhuizen in Zeeland. Vooral het ADRZ in Goes baart 50PLUS grote zorgen. Niet alleen is de afstand naar Goes te groot, het ziekenhuis is ook slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en de aanrijtijden van ambulances worden vaak niet gehaald. De nierdialyse in Vlissingen is gesloten en is verhuisd naar Goes. En van de vier nacht en weekend apotheken blijft er straks één in Goes over. Verder presteren Emergis en Arduin matig. Op Walcheren met 120.000 inwoners en zomers nog eens duizenden toeristen is geen volwaardig ziekenhuis en geen spoed eisende hulp terwijl bij een hersen- of hartinfarct de minuten tellen.
Begin oktober heeft 50PLUS een werkbezoek gebracht aan het Röpke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg een relatief klein ziekenhuis dat bijna alle mogelijke medische taken kan uitvoeren door een andere manier van werken. De regio Hardenberg heeft 110.00 inwoners, vergelijkbaar met Walcheren. Het ziekenhuis heeft een spoedeisende hulp, 197 bedden, 93 specialisten, 10.000 opnames en 7000 dagverpleeg opnamen. Om alle specialismen in huis te hebben, hebben artsen meerdere registraties en werken ze in een soort maatschap.
50PLUS heeft een motie ingediend om een werkgroep Gezondheidszorg te initiëren zodat wij als provincie mee kunnen praten en denken over een toekomstig bestendige zorg.
Waarom nu de motie? Mogelijk is een klein budget nodig om de werkgroep op te starten. Hier kan rekening mee worden gehouden in de begroting 2019. Deze motie werd eveneens verworpen.

Zichtbaar Zeeland
Hoe zichtbaar is Zeeland buiten de provincie? Het imago voor vakanties en toerisme is goed maar het imago om te wonen en te werken is schijnbaar minder. Zeeland komt in een verkeerd daglicht door de discussie over de Marinierskazerne. Een groep mariniers, gesteund door de vakbond, verstoort het imago van Zeeland. Dat is tenen krommend. De vakbond moet zich niet bezighouden met de locatie van de kazerne maar moet gaan voor een goede accommodatie voor het defensiepersoneel. 50PLUS vertrouwt er op dat de kazerne naar Vlissingen komt en verwacht van alle partijen in de Tweede Kamer een positief oordeel.

Sloeweg Noord
In de voorjaarsnota wordt gesproken over informatie van de verdubbeling van de Sloeweg Noord / Bernardweg (N254). Filevorming wordt niet voor 2040 verwacht. Het gebruik van de Westerschelde neemt jaarlijks buiten verwachting toe. Veiligheid is belangrijk, waarom wachten tot er slachtoffers vallen? 50PLUS is voor een verbreding van de weg zodra de Drie Klauwen is voltooid. De Tractaatweg is nagenoeg klaar, een prachtige vierbaansweg. Bij de grens stopt de N62 want aan de Belgische kant is er nog geen actie. Sterker nog: België wil dat wij meebetalen


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België