banner 01

Zeeland

MIDDELBURG – 50PLUS Zeeland wil weten wat de gemeenten in Zeeland hebben gedaan met het budget voor de huishoudelijk hulp en zorg. En wat zij hebben gedaan met de Wmo-overschotten. Daarom heeft
de Statenfractie alle dertien gemeenten gevraagd om openheid van zaken te geven.

Zij doet daarbij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

“De gemeenten houden flink wat geld over van de Wmo-budgetten. Landelijk is er sprake van ongeveer 300 miljoen euro,” legt voorzitter Statenfractie 50PLUS Zeeland Willem Willemse uit. Hij vindt het erg belangrijk dat de Wmo-budgetten terechtkomen bij de ouderen en zwakkeren in de samenleving die zorg en huishoudelijke hulp nodig hebben.“We hebben het college van burgemeester en wethouders van alle dertien Zeeuwse gemeenten vragen gesteld over het Wmo-budget dat zij van het Rijk hebben gekregen in 2014 en 2015 en hoe deze budgetten zijn besteedt.Ook hebben we vragen gesteld over de eventuele overschotten en de hoogte daarvan. En ook of de overschotten geoormerkt zijn als toekomstig te besteden Wmo-budget.“

Afgewezen

Ook wil Willemse weten hoeveel indicatieaanvragen voor Wmo de gemeenten hebben gekregen en hoeveel daarvan zijn gehonoreerd en afgewezen. Verder vindt 50PLUS het van belang om te weten hoeveel uren hulp aan de aanvragers zijn verstrekt 50 Plus Zeeland wacht nu de antwoorden op al die vragen af.50PLUS vindt het schandalig dat Wmo-overschotten besteed gaan worden aan algemene doelen binnen de gemeenten of terecht komen in een reservefonds. Temeer daar veel ouderen en zwakkeren in de samenleving door de gemeenten zijn gekort in hun budget en/of huishoudelijke hulp of zorg, maar niet in staat zijn om dit bij hun gemeente aan te kaarten.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België