banner 01

Zeeland

VLISSINGEN - Als de enige partij die echt voor de ouderen opkomt presenteert 50PLUS zich in haar concept-verkiezingsprogramma 2017-2021. 50PLUS noemt het volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar dat andere politieke partijen opeens belangstelling voor ouderen hebben nu Tweede Kamerverkiezingen naderen.

De opstellers van het concept-verkiezingsprogramma benadrukken dat 50PLUS noodzakelijk is en de partij bovendien een totaalprogramma heeft dat aandacht schenkt aan alle facetten van de samenleving. Kort en overzichtelijk.

“De groene partijen leggen het accent op het milieu, de VVD komt vooral op voor de hogere inkomens en de Partij voor de Dieren let vooral op het welzijn van de dieren.  50PLUS legt in dit programma terecht de nadruk op de 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd. Zij hebben alle reden om hun toekomst, met nog een keer een kabinet zonder 50PLUS, met angst en beven tegemoet te zien”, tekenen de schrijvers van het concept-programma hierbij aan.

Op het concept-programma kunnen de leden van 50PLUS amenderingen indienen tot en met 15 september. Er worden over het concept regionale bijeenkomsten gehouden op maandag 12 september in Den Bosch, dinsdag 13 september in Zwolle en donderdag 15 september in Den Haag. Daar wordt het programma toegelicht en is er gelegenheid tot discussie met leden van de programmacommissie. Daarna stelt het hoofdbestuur het verkiezingsprogramma definitief vast.

De ouderen zijn de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt door de VVD, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en D66. Het zijn partijen, die nu de verkiezingen naderen opeens belangstelling voor de ouderen hebben. Volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar, constateert de programmacommissie.

“Ouderen zijn de afgelopen jaren beroofd van hun beloofde pensioen. Geen indexeringen en zelfs kortingen. En als er niets gebeurt gaat dat de komende jaren nog eens flink verder. Terwijl de pensioenkassen stevig gevuld werden. De verhoging van de AOW-leeftijd is een groot debacle. Tienduizend ouderen kwamen onnodig in een uitkering terecht en waren volstrekt kansloos op de arbeidsmarkt. Velen kwamen of komen straks in financiële moeilijkheden doordat ze in een AOW-gat vallen. De ingreep van dit kabinet op de zorg voor ouderen thuis is een grote schande: het ultieme bewijs dat ouderen de sluitpost zijn van asociaal kabinetsbeleid”, zo schrijft de commissie.

De samenstellers van het concept constateren dat vele vijftigers en zestigers vrezen hun baan te verliezen en niet meer aan de slag te zullen komen. “De 50-plusser vreest voor zijn financiële toekomst als VVD, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en D66 het ook na de komende Tweede Kamerverkiezingen voor het zeggen houden. De 50-plussers zijn enorm gepakt door de gevestigde partijen maar wat die kunnen, kunnen wij beter. De datum waarop deze partijen teruggepakt kunnen worden nadert zeer snel. En het kan door niet meer te stemmen op partijen die lak hebben aan ouderen maar door te stemmen op 50PLUS. De enige partij die echt voor de ouderen opkomt.  Kortom: we pakken ze terug op 15 maart!”, merkt de programmacommissie strijdbaar op.

De commissie noemt 15 belangrijke ‘PLUSpunten’ in het concept-verkiezingsprogramma van 50PLUS. Deze zijn:

1. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.  

2. Pensioenroof wordt gestopt. Het huidige pensioenstelsel blijft behouden. Geen kortingen van de pensioenen, wel  indexeren.

3. Stoppen met het gesol en de bezuinigingen op de zorg voor ouderen: handen af van de thuiszorg. Meer erkenning en geld voor thuiszorgers.

4. Werkgelegenheidsoffensief 45-plussers ook fiscaal. Werkgevers ontlasten bij in dienst nemen senioren. Afschaffen extra vrije dagen voor senioren, waardoor ze niet extra duur zijn.

5. Koopkracht van ouderen, die wel jarenlang meebetaalden aan lastenverhogingen en niet profiteerden van lastenverlichtingen, wordt hersteld en houdt in de toekomst gelijke tred met werkenden.

6. Afschaffing  successiebelasting voor kinderen, om te beginnen tot € 250.000,-

7. Introductie van een basisverzekering in de zorg. Einde aan de marktwerking. Terugdringen macht en kosten van de zorgverzekeraars.  Eigen risico verlagen tot maximaal €200,-

8. In alle treinen moet weer een wc komen.

9. Voordelig reizen openbaar vervoer ouderen buiten de spits. Op alle perrons, bus- en tramhaltes zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten.

10. Politiebureaus en wijkagenten komen terug in alle wijken.

11. 50PLUS is kritisch voorstander van deelname aan de EU en van de euro, maar wil niet dat we opdraaien voor wanbeleid en tekorten andere landen.

12. Streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Nederland levert voor echte noodgevallen verhoudingsgewijs een bijdrage. Economische vluchtelingen worden teruggestuurd. Grenzen beter bewaken.

13. Het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een verblijfstermijn van tien jaar. Voorwaarden: een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, volledige beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring van trouw aan de Nederlandse Grondwet.

14. Uit alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal, moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.

15. Gemeentelijke ouderencoaches helpen op vrijwillige basis senioren met o.a. internet, taal, administratie.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België