banner 01

Zeeland

50PLUS Zeeland maakt zich ernstige zorgen over de zorg in Zeeland. Uit een eigen onderzoek van de partij naar de Wmo-gelden van de dertien Zeeuwse gemeenten blijkt dat zij, op Schouwen-Duiveland na, miljoenen hebben overgehouden. Ook zijn tientallen verzoeken om huishoudelijke hulp en vervoer afgewezen.

Steeds meer zorg en ondersteuning wordt door de gemeenten geleverd zoals het (Wmo)taxivervoer, huishoudelijke hulp en voorzieningen zoals een traplift of scootmobiel. Om te zien hoe de gemeenten omgaan met de forse Wmo-budgetten van het Rijk heeft 50PLUS alle gemeenten een verzoek gestuurd om informatie. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft als enige een tekort van €4.289.103 op het Wmo-budget. De andere gemeenten hebben schrikbarend veel budget overgehouden. Terneuzen bijvoorbeeld heeft €3.600.000 over en Middelburg €2.211.000.

Als je deze overschotten op het Wmo-budget afweegt tegen het aantal aanvragen dat door de burgers is ingediend zijn er veelal enorme verschillen. In Sluis bijvoorbeeld werden in 2014 nog 1014 indicaties tot het afgeven van zorg afgegeven. Het afgelopen jaar waren dat er 664.Het aantal afgewezen aanvragers die bezwaar hebben aangetekend levert helemaal extreme cijfers op. Van de 30 mensen die in 2015 bezwaar aantekenden bij de gemeente Goes betreffende huishoudelijke hulp en vervoer zijn 26 aanvragen ingetrokken. In Vlissingen werden 57 bezwaren ingediend, waarvan 19 ingetrokken en 26 niet ontvankelijk. 

Hoeveel cliënten hebben in 2014 en in 2015 in het kader van de Wmo ondersteuning ontvangen? In Hulst waren dit, via ZIN, in 2014 nog 731mensen en in 2015 490. En Veere ondersteunde in 2014 nog 108 mensen met Huishoudelijke Zorg (HH2) en vorig jaar slechts 40. Hulp bij het huishouden (HH1) gaf een verschil van respectievelijk 292 (2014) en 87 (2015). Als je kijkt hoeveel uren er per aanvrager zijn verstrekt komt Goes in 2014 op 208.030 uren en in 2015 op 157.278 uren. Een verschil van ruim 50.000 uren. En Noord-Beveland ging van 29.488 uren (2014) naar 22.726 uren (2015). Tholen van 106.673 uren (2014) naar 76.973 uren (2015).

De redenen die de gemeenten geven voor deze drastisch verminderde cijfers is dat er minder gebruik van de regelingen wordt gemaakt.Al eerder opende 50PLUS Zeeland een meldpunt zorg & OV, waar al heel wat klachten en persoonlijke verhalen zijn binnengekomen.Het meldpunt is te vinden op de website van 50PLUS Zeeland: www.50plus-zeeland.nl.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België