banner 01

Zeeland

GOES - Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in Goes op woensdag 18 oktober van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur in Hotel Terminus in Goes (N.S. station) staat het volgende op de agenda.

 • Opening
 • Notulen algemene ledenvergadering dd. 25-04-2017
 • Mededelingen voorzitter George Lernout
 • Videoboodschap van Jan Zoetelief
 • Voortgang gemeenteraadsverkiezingen & voorstellen kandidaten van de gemeenten Hulst en Terneuzen en eventueel een toelichting op de lokale programmas
 • Secretaris:
  - Overzicht & ontwikkeling ledenbestand.
 • Penningmeester:
  - Begroting en financiele stand van zaken afdeling Zeeland
 • Mededelingen vanuit de fractie, door Willem Willems
  - Provincie
  - Waterschap
 • Gastspreker over het standpunt van 50PLUS t.a.v. het regeerakkoord.(Dit is onder voorbehoud van invulling door de Tweede Kamerfractie) 
 • Rondvraag.

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België